KapitalKontroll leverer et egeninkassosystem med lave salærer, 90 % løsningsgrad og klare rutiner for å sikre en god kundebehandling.

Du trenger ingen forhåndskunnskap om inkasso eller innfordring for å bruke vårt nettbaserte system for egeninkasso. Systemet passer for alle typer bransjer og vi hjelper deg med å finne de saksgangene som passer for din bedrift. Alle nye kunder får kyndig opplæring og tilgang til vår digitale brukerhåndbok og demovideoer. Systemet vårt kan raskt og enkelt integreres med alle kjente regnskaps- og økonomisystemer. Integrasjoner gjør at systemet hjelper deg med å følge prosedyren for inkasso, og gjør blant annet automatisk utsending av varsler. Dette gjør at du enkelt sparer tid og unngår tap på dine fordringer. 

Med dere på laget kan vi sammen påvirke inkassomarkedet i Norge slik at gebyrer og salær reduseres betydelig for alle skyldnere og vi skaper en vinn-vinn situasjon for alle parter. Dere får lojale kunder ved å ikke la inkassobyrå drive kundeoppfølging på dine kunder når dere selv kan tilby rettferdige og konstruktive betalingsløsninger for kunder. Økonomien til bedriften din vil bedres ettersom du beholder alle salærer og renteinntekter. Samtidig vil dine næringskunder få fra 46 til 93 % lavere gebyrsatser med vårt system enn de ville fått ved bruk av et tradisjonelt inkassobyrå.

Vi tilbyr til alle våre kunder

Et komplett A-Å verktøy for rettferdig og effektiv innfordring av egen krav.

Saksbehandling, juridisk bistand, konsulentbistand, teknisk bistand, gjeldsrådgiving, opplæring og kursing.

kommunens-innkrevingssentral.png

Bistand med innfordringsarbeid

Vi kan overta ansvaret for innkrevingsoppgaver når dere selv ikke har kapasitet. Vi jobber da som innleide konsulenter i dialog med dere. Da unngås inkassobyråer og dere kan nyte godt av fordelene med egeninkasso. Hvis ønskelig kan vi også bistå kun med tyngre innfordring.

hjelp-til-inkasso-saker-og-saksbehandling.png

Støtte til saksbehandling og vurdering av eldre restanser

Saksbehandlerstøtte består i bestemmelse av kravets gyldighet samt vurdering av hovedstol, renter, gebyrer og omkostninger. Vi gir forslag til neste innfordringstiltak og anbefalinger om videre saksgangen mot skyldner. Passer godt for de som ikke har lang erfaring med innfordring og inkasso.

kurs-om-inkasso-og-innfordring.png

opplæring & kurs om rutiner og innfordringskultur

Organisasjoners innfordringskultur er viktig for å lykkes i arbeidet med innfordringen av egne pengekrav. Det innebærer utvikling av rutiner, kvalitetssikring av eksisterende rutiner og bistand til oppfølging slik at rutiner følges. Vi tilbyr opplæring og kurs for å sikre dette arbeidet.

grunder-eik.png
Sammen skal vi endre inkassobransjens fokus fra høye gebyr og salær til effektive og gode løsninger for alle parter.
— Ole-Jørgen Wilberg - Advokat i KapitalKontroll AS