Betingelser for våre kurs og konferanser

Påmelding til våre kurs og konferanser skjer ved å benytte påmeldingsskjema til det aktuelle arrangementet. Alle påmeldinger må være skriftlig. Påmelding skjer fortløpende og du vil motta en e-post om at påmeldingen er mottatt. Endelig bekreftelse sendes på e-post etter ordinær påmeldingsfrist på arrangementet.

Påmeldingen er bindende

  • Endringer/avbestillinger:

    • Alle endringer/avbestillinger skal skje skriftlig til support@kommunesystemer.no

    • Avmelding før ordinær påmeldingsfrist kan skje kostnadsfritt.

    • No-show faktureres fullt ut.

    • Plassen kan overføres til en kollega, dette må dere opplyse oss om via e-post: support@kommunesystemer.no  

Avlysning

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for å gjennomføre arrangementet.

Bytte av foredragsholder

Vi forbeholder oss retten til å bytte oppsatt foreleser uten at deltakerne varsles.

Force Majeure:

Hendelser utenfor vår kontroll (eks. streik, lock-out, brann o.l) gir oss rett til å avlyse arrangementet uten erstatningsplikt ovenfor kursdeltakeren.