Dødsbo

Når en skyldner dør, påvirker det ikke bare avdødes arvinger, men også hans kreditorer.

Ved et dødsfall skal avdødes bo skiftes. Det vil si at hans forpliktelser skal gjøres opp så langt de fortsatt eksisterer etter dødsfallet, og hans formuesgoder skal fordeles blant dem som har rettigheter.  Denne oppryddingen i avdødes formuesforhold kalles dødsboskifte.