Motregning

Motregning tilgode skatt

EIKinkasso leverer motregningsfil automatisk til Sofie/skattedirektoratet. Vår løsning bygger på følgende: 1. Kommunen velger om den vil ha motregning via EIK

2. Dersom motregning velges må kommunen bestemme hvilke krav som skal tas med i motregningen

Parkering og/eller kommunale krav

3. Kommunen må velge om noen kravsstatuser skal holdes utenfor motregningen.

EIKinkasso legger til grunn at alle statuser skal medtas. Kommunen må positivt unnta statuser. Du ser hvilke saksstatuser som er aktuelle å velge blant nedenfor.

4. EIKinkasso sender motregningsfil til Sofi/Skd. Filen gir opplysninger om saksnr. skyldners personnummer, KID. Dersom det blir treff, man finner et motregningstilfelle så sendes pengene til kontoen oppgitt i skatteregnskapet for motregning. Da bør kommunen ha skiftet til EIK-kontoen slik at mottatt motregning kan leses inn via OCR fra EIK-kontoen.

Motregning i lønn generelt

Motregning i tilgode lønn, er i utgangspunktet ikke tillatt. Det følger av arbeidsmiljølovens § 14-15, 2 ledd. Det er i bestemmelsens bokstav a-f. Etter dekningslovens § 2-7 skal det ikke foretas trekk i lønn, pensjon eller vartpenger med mindre utbetalingen overstiger det som er nødvendig til å dekke lønnstagerens og dennes husstand livsoppholdsutgifter. Disse bestemmelsene er tolket analogisk slik at de også begrenser motregningsretten. Begrunnelsen for dette er at disse utbetalingene er nødvendig for å opprettholde lønnstagerens livsopphold. Det innebærer at arbeidsgiver ikke kan motregne i lønnsutbetaling. Noen ganger slutter en arbeidstager og får etterlønn. Dette må likestilles med lønn, pensjon eller vartpenger. Vartpenger er ventepenger mellom to jobber. Vi mener derfor at man ikke skal motregne et krav mot en tidligere arbeidstager i hans krav på etterlønn. Dersom man skal bruke etterlønnen til dekning, bør man gjøre det ved å begjære utleggstrekk i etterlønnen etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven og dekningsloven