Flere gode grunner til Egeninkasso

Vi har skrevet før om at det er nedsatt et utvalg som skal gjennomgå inkassoloven.

Loven er fra 1988 og er altså 30 år gammel.  Nå er jo 30 år egentlig ingen alder, det er mange som ikke trenger noen oppbrushing når de runder 30.  Det samme gjelder mange sider ved inkassoloven også.  Men en side av loven er det absolutt grunn til at man nå tar en gjennomgang av.  Gebyrregelverket bør ses på.

 

Inkassoloven er hjemmelen for å kreve erstatning fra skyldner for kostnadene med innkreving. I forskriften til loven, kap 2 har vi reglene om hva en skyldner må erstatte. Reglene følger ble laget da inkasso var mye mer manuell saksbehandling enn nå. Den gang var det mye arbeid med en sak og man satte den ikke igang for små beløp. Nå som innkrevingen er automatisert i stor grad, har inkassobransjen også startet innkreving av små beløp. Man ser eksempler på at saker med beløp på bare noen få hundre  kroner kjøres helt til namsmannen. Da blir det dyrt. 

Hvis kravet er kr 150 vil det stige til det mangedobbelte når saken er kommet til namsmann.  Kravet vil da bli:

 

Kravet                                                    kr   100

Utenrettslig salær til inkassobyrå              kr    700

Salær for å sende kravet til namsmann  kr 1 130

Mva på salær                                                    kr  457,5

Gebyr til tingretten                                        kr 1 921

Til sammen                                           kr 4 308

 

I dette eksemplet øker altså kravet 43 ganger. 

 

Det skrives nå mye i media om denne problemstillingen.Her er noen eksmpler:              

https://m.nettavisen.no/na24/--vi-gjr-folk-til-slaver-for-bagateller/3423566139.html

                                                                                                                                https://www.nettavisen.no/meninger/friskemeninger/innkasserer-pa-gammelt-lovverk/3423566131.html 

                                                                                                     https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ny-analyse-viser-Norge-har-storst-inkassovekst-i-Norden-12552b.html

 

Det er etter vår mening god behandling av kunder/innbyggere at kommuner selv driver inn sine pengekrav.  Gebyrene er da mye lavere og man gjør ikke sine innbyggere til «slaver».