Manglende betaling av barnehagen - hva kan vi gjøre for å hjelpe?

Barnehage.jpg

Vi opplever ofte at foreldre ikke betaler for barnehageplassen til deres barn. Det kan skyldes flere forhold. Hvis den manglende betaling skyldes dårlig betalingsevne kan det være lurt å informere om forskriften som gir rett til moderasjon av foreldrebetalingen. Det er Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, forskrift av 16.12.2005 nr. 1478.

I denne forskriften åpnes det for moderasjon i flere retninger. For det første er det en maksimalgrense som for tiden utgjør kr 2 910 per måned. Dersom foreldrene har flere barn i kommunens barnehage, så skal det ytes rabatt for barn nr. 2 og 3 med henholdsvis 30 % og 50 %.

I tillegg til dette er det fra regler om moderasjon ved lav inntekt i husstanden. Etter forskriftens § 3, 3 ledd skal kommunen ha ordning som medfører at ingen betaler mer enn 6 % av husholdningens inntekt, personinntekt og kapitalinntekt, i barnehageavgift. Dersom det er flere barn skal kommunen yte rabatt på samme vis som ovenfor. Rabatten skal regnes ut i fra det modererte beløp på grunn av lav inntekt.

Det kan derfor være lurt å opplyse en bruker som ikke klarer å betale sine barnehageavgifter om denne ordningen. Dersom de igjen gjør barnehagen oppmerksom på forholdet kan det hende at kravet blir satt ned. Det vil i så fall kunne påvirke innkrevingen mye.