Ukjent adresse

Tvangsfullbyrdelse hvor saksøkte har ukjent adresse

Gebyrer-slik-får-de-og-slik-mister-du-de-300x300.jpg

Tangsfullbyrdelse krever at skyldner blir varslet.  Han skal ha varsel før begjæring sendes, varsel etter Tvfbl. § 4-18, og han skal varsles av namsmann/ tingrett før de setter igang fullbyrdelsen jfr. f.eks. Tvfbl. §11-7.  Dette er saksbehandlingsregler og skal i utgangpunktet oppfylles.  Men så hender det da at en skyldner ikke har kjent oppholdsted her i Norge.  Da kan varslene unnlates.  Hjemmel for det er i Tvfbl. §4-18, 2 ledd og i 5-14, 2 ledd.  Etter lovens § 6-1 gjelder unntaket i § 5-14 også ved saksbehandling i tingretten. Før man kan unnlate varsling må man undersøke om skyldner har adresse et annet sted i Norge.  Sjekk folkeregisteret, men spør deg også for i kommunen det er mange som vet av hvor skyldnere er.  Dersom du ikke finner noe kan du begjære tvangsfullbyrdelse selvom du har fått alle varsler i retur, og hjemle unnlatt varsling i § 41-8 og § 5-14 begges annet ledd.