Egeninkasso

Flere gode grunner til Egeninkasso

Vi har skrevet før om at det er nedsatt et utvalg som skal gjennomgå inkassoloven.

Loven er fra 1988 og er altså 30 år gammel.  Nå er jo 30 år egentlig ingen alder, det er mange som ikke trenger noen oppbrushing når de runder 30.  Det samme gjelder mange sider ved inkassoloven også.  Men en side av loven er det absolutt grunn til at man nå tar en gjennomgang av.  Gebyrregelverket bør ses på.