Husleie

Tvangsfullbyrdelse av misligholdt husleie

Krav på husleie er et vanlig krav og i utgangspunktet et krav uten tvangsgrunnlag.  Ved tvangsinnfordring må man via begjæring om utlegg med skriftstykke som tvangsgrunnlag eller dom i forliksråd.  Altså et helt vanlig krav som skal kreves inn.

Men, Husleie er et klassisk eksempel på at løpende tjenester kan opphøre hvis den betaling for levert tjeneste uteblir.  Dette er det samme som for andre typer krav med løpende tjenesteytelse, for eksempel SFO og Kulturskole.  I alle slike forhold med løpende tjenester oppstår spørsmålet om man skal stanse ytelsen dersom betaling uteblir.