Jus

Dødsbo

Når en skyldner dør, påvirker det ikke bare avdødes arvinger, men også hans kreditorer.

Ved et dødsfall skal avdødes bo skiftes. Det vil si at hans forpliktelser skal gjøres opp så langt de fortsatt eksisterer etter dødsfallet, og hans formuesgoder skal fordeles blant dem som har rettigheter.  Denne oppryddingen i avdødes formuesforhold kalles dødsboskifte. 

Bud ved tvangssalg av eiendom

Ved tvangssalg av eiendom skal saksøker begjære et bud stadfestet, jfr. Tvfbl. § 11-28, 1 ledd.

I § 11-28, 2 ledd er det bestemt at det må være saklig grunn dersom man begjærer et annet bud stadfestet enn det høyeste.