EIKLÅN - Online låneadministrasjonssystem

EIKlån er et moderne system som er spesialdesignet for å forvalte alle typer kommunale lån. Vårt skybaserte system gir en effektiv, god og trygg kommunikasjon mellom kreditor og skyldner og mot kommunens regnskap. Kommunens ansatte vil ha full innsikt i systemet enten de velger å benytte innleid konsulent fra Kommunesystemer eller de utfører forvaltning av lån med egne ansatte.

Systemet egner seg godt for kommuner som gir sosiallån, etableringslån og næringslån.

 

automatiserte prosseser laneadministrasjon.jpg

Automatiserte prosesser

Norske kommuner har en viktig funksjon som långiver for start- og sosiallån til sine innbyggere. For å kunne opprettholde denne funksjonen er kommunene avhengig av at låntakere tilbakebetaler lån og renter. Med EIKlån vil oppfølgingen av kommunale lån skje automatisk, alle lån som misligholdes går automatisk inn i en forhåndsdefinert rutine for purring og oppsigelse med integrasjon mot EIKinkasso for innkreving av oppsagte lån. Det er viktig at norske kommunen går foran som et gode eksempler ved å ha fokus på tilbakebetaling av utestående lån og renter snarere enn å fokusere på høye salær og purregbyr slik en del eksterne forvaltere kan ha en tendens til å ha.

Lønnsomt låneadministrasjon.jpg

Lønnsomt 

Når du administrerer lånene selv beholder kommunen etableringsgebyr, purre- og termingebyr. Disse inntektene overstiger kostnadene til vårt system og sørger for at kommunen ikke lenger taper penger på utlånene dine. I tillegg for kommunen kontroll over misligholdte avdrag slik at innfordring av mislighold kan startes på et tidligere tidspunkt og forhindre tap.

Saksbehandling låneadministrasjon.jpg

Raskere saksbehandling

Ikke bruk unødvendige mellomledd, med EIKlån oppnår du nærhet til låntaker. EIKlån gir deg full oversikt over kundeforholdet, kommunikasjon og betalingshistorikk. Ta kontroll over korrigering og utsettelse av avdrag raskt og enkelt. Systemet er bygd for fleksibilitet, og gir større valgfrihet i oppfølging av låntaker og korter ned kommunens responstid.

LÅNETAGERPORTAL

Brukerportal låneadministrasjon.jpg

Vi har utviklet en egen portal for direkte kommunikasjonen med låntaker. Her kan skyldner kan logge seg på og få:

 

  • OVERSIKT OVER EGET LÅN

 

  • SE TERMINBETALINGER OG HISTORIKK

 

  • ENDRE KONTAKTOPPLYSNINGER

 

  • KOMMUNIKASJON MED SAKSBEHANDLER