Viktigste fordeler ved Egeninkasso

Løsningsgrad og egeninkasso

Over 85 % løsningsgrad siden fokus flyttes til hovedkrav snarere enn høye salærer Fremmedinkasso gir tradisjonelt i underkant av 75 % løsningsgrad, mens vårt system for egeninkasso kan vise til mellom 85 - 95 % løsningsgrad.


Hastighet ved egeninkasso

Automatikken i vårt system gjør at 80 % av sakene løses innen 2 tiltak, det vil si allerede 4 - 6 uker etter forfall. All vår erfaring tilsier at sjansen for at saken løses avhenger av hastighet på tiltak som iverksettes, og saker som ikke er løst innen 90 dager er erfaringsmessig veldig vanskeligere å løse / få inn pengene på.


Kundekunnskap ved egeninkasso

Du kjenner kundene dine best, og kunnskap er viktig for å lykkes. Siden betalingsevne og vilje ikke er lik i alle kundegrupper er det viktig at du med din kunnskap bidra til riktig og fornuftig behandling av dine kunder.


Ved å være tett på utestående fordringer oppdrar du kunder som har evnen, men likevel betaler for sent. Dette gjør at også fremtidig innfordring synker eller blir mer effektiv. Med mer effektiv innfordring vil omløpshastigheten på kundefordringer går ned og likviditeten bedres.

Egeninkasso har en oppdragende funksjon


Ved bruk av egeninkasso vil kundene dine få lavere gebyrer. I tillegg vil alle kostnader fra inkassobyrå forsvinne samtidig som du nå vil beholde alle renter og gebyrer. Noen av inntektene vil gå til bruk av systemet vårt, men de fleste vil oppleve at dette er et overskuddsprosjekt.

dine kostnader synker med egeninkasso


Ved bruk av et effektivt innfordringssystem bruker man mindre ressurser ved egeninkasso enn ved fremmedinkasso. Alt løses i automatikken, akkurat som hos inkassobyrå, inntil det går over til tyngre saker. Ved tyngre saker må og bør bedriften uansett type inkassoløsning være aktiv og bestemme hvilke rettslige tiltak som skal iverksettes.

Ressurser ved bruk av egeninkasso