Viktigste fordeler ved Egeninkasso

Løsningsgrad og egeninkasso

Fremmedinkasso gir tradisjonelt i underkant av 75% løsningsgrad. Egeninkasso gir mellom 85-95% løsningsgrad. Det er en forbedring på inntil 26%! Hva tenker du dette har å si for kommunens inntekter?


Hastighet ved egeninkasso

Med automatikken i EIK viser våre analyser at 80% av sakene løses innen 2 tiltak, det vil si 4-6 uker etter forfall. Det er mye raskere enn tradisjonell fremmedinkasso. Vi vet at sjansen for at saken løses avhenger av hastigheten, og saker som ikke er løst innen 90 dager er erfaringsmessig vanskeligere å løse/få inn pengene på.


Kundekunnskap ved egeninkasso

Du kjenner kundene dine best, og kunnskap er viktig for å lykkes. Betalingsevne og vilje er ikke lik i alle kundegrupper. Din kunnskap vil bidra til riktig og fornuftig behandling av dine kunder.


Ved å være tett på utestående fordringer oppdrar du kunder som har evnen, men alltid betaler for sent. Dette gjør at også fremtidig innfordring synker eller blir mer effektiv.

Egeninkasso har oppdragende funksjon


Kostnaden ved egeninkasso kan bli betydelig lavere. Ved egeninkasso beholder du i tillegg til hovedstol alle renter, gebyr og salær. Noen av inntektene vil gå til bruk av EIK, men de fleste vil oppleve at dette er et overskuddsprosjekt.

Kommunens kostnader synker med egeninkasso


Ved bruk av et effektivt innfordringssystem bruker kommunen mindre ressurser ved egeninkasso enn ved fremmedinkasso. Saken må i begge tilfeller registreres inn i systemet. Ved fremmedinkasso vil alle tyngre saker komme tilbake til kommunen for å få avgjort hva som skal gjøres videre. Dermed må kommunen ha tilsvarende ressurser og kompetanse ved bruk av fremmedinkasso som ved egeninkasso.

Ressurser ved bruk av egeninkasso