Vi hjelper deg med innkrevingen

Kommunenes Innkrevingssentral kan utføre dine innkrevingsoppgaver slik at du har bedre tid til annet arbeid. Kommunenes Innkrevingssentral er en konsulenttjeneste for alle som bruker EIK. Vi kan overta kommunens innkrevingsoppgaver når kommunen ikke har kapasitet og jobber da som innkrevingskonsulenter i EIK, i dialog med kommunen. Da unngår du inkassobyråer og kan fortsette med egeninkasso.

gebyr-betaling.png

Kommunen betaler kun innbetalte gebyrer

For konsultentbistanden belastes kommunen kun for innbetalte gebyrer. Hovedstol og renter beholder kommunen.

lavt-gebyr.png

Gebyr er samme som ved egeninkasso

Kommunens Innkrevingssentral jobber som konsulenter i kommunen når vi bistår. Det blir derfor ingen forhøyede gebyrer for kommunens innbyggere.

tett-dialog.png

Tett dialog med kommunen og gjeldende kontaktperson

Når vi inngår samarbeid med kommunen så har vi tett dialog med kontaktperson i kommunen. Vi får da med lokalkunnskapen slik at innkrevingen blir mest mulig effektiv.

 
inkassobyra.png

Kommunen trenger ikke bruke inkassobyrå

I tjenesten Kommunenes Innkrevingssentral tar vi hele innkrevingsløpet. Helt til frem til tvangssalg og utleggsforretning med fullmakter fra kommunen. Alle kravene kreves inn i EIK og de som har tilgang i kommunen kan hele tiden logge seg inn, følge innkrevingen eller enkelt svare på spørsmål fra skyldnere, samt inngå avtaler og sette saker på vent.

rask-oppstart.png

Rask oppstart, innfordring fortsetter i EIK

Rask oppstart av konsulentbistanden. Vi kan raskt ta over hele porteføljen uten at kommunen trenger å gjøre noe. Alle kravene innfordres i EIK og allerede overførte saker flyttes enkelt over til en av våre konsulenter. Det kreves altså ingen stor overføringsjobb før vi kan komme igang.

restansene-synker.png

Restansene synker

Når innbyggerne opplever at kommunen er tett på i innkrevingen vil restansen synke. De som tidligere har ventet med kommunens krav vil nå prioritere disse og rettidig betaling øker. Det skyldes at vi er tett på med innkrevingen og da vil flere av de som har hatt evne men manglende vilje tidligere nå raskere gjøre opp kravene til kommunen.

 
bli-ajour.png

Har du lyst til å komme Ajour med Innkrevingen?

Når dere bruker Kommunenes Innkrevingssentral vil dere komme ajour med innkrevingen. Vi henter over forfalte fordringer ca. 15 dager etter forfall og følger opp alle saker fortløpende. Det vil derfor ikke oppstå store restanser.


Kommunenes Innkrevingssentral må ikke forveksles med et inkassobyrå. Vi tilbyr konsulentbistand for å løse innkrevingsoppgavene i kommunens eget system.
— Ole-Jørgen Wilberg, Jurist & Daglig leder, EIK

Ønsker du å bestille eller prate mer om Kommunenes Innkrevingssentral?

 

Vi er litt annerledes enn alle de andre

Hva er kommunenes innkrevings-sentral?

Kommunenes Innkrevingssentral er en tjeneste hvor vi leverer innfordringsbistand til kommuner som bruker EIKinkasso.

Vi er eksperter på innfordring av kommunale krav og kommunale avgifter.  Det har vi holdt på med i 10 år som leverandør av EIKinkasso, og før det som ansatte og kursholdere innen fagfeltet kommunal inkasso. Vi tilbyr nå denne unike kompetansen til norske kommuner. Vi utfører kommunens innfordringsoppgaver når kommunen ikke har kapasitet.

Kommunenes Innkrevingssentral må IKKE forveksles med et inkassobyrå. Kommunenes Innkrevingssentral er en tjeneste hvor vi tilbyr konsultentbistand for å utføre kommunens innkrevingsoppgaver i kommunens eget innfordringssystem.


Hva tilbyr kommunenes innkrevings-sentral?

Innfordringsarbeid er ofte en oppgave som lider hvis det er lite ressurser, sykemeldinger eller vakanser i kommunen. Man utsetter det aktive innfordringsarbeidet, og opparbeider seg store restanser, ofte bestående av tunge og vanskelige saker.

Når man så er klar for å gå løs på oppgaven, er den blitt veldig stor og tung. Det går ikke lenge før dette blir synlig i kommunen. Store restanser er negativt, fordringer begynner å foreldes uten at man har gjort noe. Dette er meget tung situasjon. Innbyggerne oppdager dette og flere starter å misligholde fordi det ikke har konsekvens å la være å betale til kommunen. Dette er en ond og belastende sirkel for kommunen.

Vi kan bistå kommunen ved å tre inn som konsulenter og utføre de oppgaver kommunen har behov for å få gjort.

 
 

Fordeler ved å bruke Kommunenes Innkrevingssentral

For kommuner som har EIKinkasso er det flere fordeler med å benytte Kommunenes Innkrevingssentral når man ikke har kapasitet til å følge opp egen innkreving. Det er trygt og smart å overlat hele eller deler av innkrevingen til oss.

Penger inn

Alle innbetalinger skjer til kommunens egen konto istedenfor at de går til noen andres konto først.

Slipp irritasjon

Skyldnere blir ikke redde eller irriterte over å bli kontaktet, slik de kunne bli om et inkassobyrå håndterte innkrevingen.

Fornuftig gebyr

Gebyr og salær er de samme som ved egeninkasso - altså ikke tilsvarende de høye gebyrene et inkassobyrå tar.

Samarbeide

Vi arbeider tett med kommunen for å kunne bruke kommunens lokalkunnskap.

 
 

Vi er stolte over å ha førnøyde kunder!

 
inkasso-kommune-halsa.png
 

"Halsa kommune inngikk avtale med Kommunesystemer høsten 2013 om innfordring av kommunale krav. Før det hadde vi drevet med egeninkasso etter skippertaksmetoden og restansene hadde begynt å hope seg opp.

Etter at Kommunesystemer tok over har vi for det første fått ryddet opp i gamle krav og fått fortgang i innfordring av nyere krav. Våre debitorer merker at kommunen er på hugget og at det ikke har noen hensikt å legge kommunale krav nederst i bunken lenger. Vi ser at de som ikke betalte før vi gikk til tvangsinnfordring nå betaler ved forfall.

Kommunesystemer ved Ole-Jørgen og Hilde gjør en god jobb i tett samarbeid med økonomiavdelinga. Det fine med avtalen er at vi betaler Kommunesystemer de faktisk innbetalte gebyrene og at våre skyldnere ikke får høyere gebyrer enn de ville ha fått om vi hadde drevet dette i egen regi. Så vi er svært godt fornøyd med hele settingen og kan absolutt anbefale løsningen til andre kommuner."

Knut Tjørstad Jr. (Økonomisjef) - Halsa Kommune