EIKLÅN- Online låneadministrasjonssystem

EIKlån er et nytt nettbasert verktøy hvor kommunen effektivt og profesjonelt kan administrere utlån, uansett om det er etableringslån, næringslån eller andre typer lån.

 

automatiserte prosseser laneadministrasjon.jpg

Automatiserte prosesser

De aller fleste lån betales ved forfall, med et låneadministrasjonssystem vil oppfølgingen av disse lånene gå på automatikk. Lånene som misligholdes går automatisk inn i en forhåndsdefinert rutine for purring og oppsigelse med integrasjon mot EIKinkasso for innkreving av oppsagte lån. Systemet er skybasert og krever ingen installasjon eller vedlikehold av IT avdelingen. 

Lønnsomt låneadministrasjon.jpg

Lønnsomt 

Taper du penger på utlånene dine? Når du administrerer lånene selv beholder kommunen etableringsgebyr, purre- og termingebyr, disse inntektene overstiger lisensprisen av lånesystemet, og du taper ikke penger på utlånene dine.  Samtidig gir det kommunen  kontroll over misligholdte avdrag slik at innfordring av mislighold kan startes på et tidligere tidspunkt og hindre tap.

Saksbehandling låneadministrasjon.jpg

Raskere saksbehandling

Ikke bruk unødvendige mellomledd, med EIKlån oppnår du nærhet til lånetaker. Låneadministrasjonssystemet gir deg full oversikt over kundeforholdet, kommunikasjon og betalingshistorikk. Ta kontroll over korrigering og utsettelse av avdrag raskt og enkelt. Systemet er bygd for fleksibilitet, og gir større valgfrihet i oppfølging av lånetaker og korter ned kommunens responstid.


Funksjoner i EIK- låneadministrasjonssystem

 
  • Fritt antall saksbehandlere

  • Dokumentbibilotek

  • Notatfunksjon

  • Depotfunksjon

   • Pantesikkerhet

   • Kausjonister

  • Avstemningsrapporter

  • Integrert brukerveiledning

  • Håndterer alle typer lån

   • Serielån
   • Annuitetslån

   • Egne nedbetalingsplaner

   • Egne rentevalg

  • Automatisk oppfølging av lån

   • Utfakturering

   • Bokføring

    

   Bokføring i regnskapet

   EIK låneradministrasjonssystem generer filer til kommunens økonomisystem for bokføring av alle transaksjoner. Hvordan bokføringen skal skje setter du opp i den fleksible bokføringsmodulen til EIKlån. 


    

   Lånetagerportal

   Forenkle kommunikasjonen med lånetaker, EIKlån har egen lånetagerportal hvor skyldner kan logge seg på og få:

    

   • Oversikt over eget lån

    

   • SE Terminbetalinger og historikk

    

   • Endre kontaktopplysninger

    

   • Kommunikasjon med saksbehandler

   Brukerportal låneadministrasjon.jpg

   Kontakt oss for en demonstrasjon av EIKlån