Vi tilbyr hjelp til saksbehandling for inkasso

Saksbehandlerstøtte fra Kommunesystemer AS er et produkt for alle som jobber med EIK. Vi i Kommunesystemer AS har mer enn 20 års erfaring med egeninkasso. Vi støtter daglig nesten 100 kommuner i deres innfordringsarbeid. Nå kan også din bedrift få tilgang til vår unike kompetanse.

Innfordring av utestående pengekrav kan være vanskelig, faglig og menneskelig, særlig i konkrete enkeltsaker. Vurdering av om kravet eksisterer, dvs. om det er riktig fastsatt, eller om foreldelse er inntrådt stiller store krav til saksbehandlers kompetanse. I tunge og krevende saker vil det ofte være komplisert å velge riktig tiltak ut i fra hva som gir best løsning. I mange tilfeller motsetter skyldneren seg innkrevingen og fremmer innsigelser mot innkrevingen. Dette blir ytterligere vanskelig dersom skyldner representeres av en hjelper, revisor eller advokat. En enkeltsak kan ta mye tid fra saksbehandler og dette går på bekostning av den samlede fremdriften. For å komme videre vil saksbehandler ha behov for støtte slik at hindringer ryddes av vegen.

Noen saker er kommet så langt at bedriften må sette i verk tung innkreving, begjæring av konkurs eller oppsigelser av avtaler. Dette stiller også krav til kunnskap om slike tiltak kan settes i verk.

Er kravet gyldig?

Du får hjelp til å vurdere kravets eksistens og hvordan man må gå frem.

Hva når noen klager?

Du får støtte til å besvare innvendinger fra skyldner eller hans medhjelpere.

Hvilke tiltak bør iverksettes?

Vi kan vurdere og gi deg råd om hvilket tiltak som er mest effektivt i hver enkelt sak.


grunder-eik.png
Vi hjelper daglig nesten 100 kommuner i deres innfordringsarbeide. Saksbehandlerstøtte er blitt en viktig del av dette.
— Ole-Jørgen Wilberg, Jurist & Daglig leder, EIK

Ta kontakt for å bestille eller lære mer om Saksbehandlerstøtte

 

Vi er stolte over å ha førnøyde kunder!

 
 

"Her i kommunen startet vi med EIK ved 2. termin 2013. På innfordringen her kan jeg fortelle at vi da hadde nesten hundre flere inkassovarsler den termin enn samme termin året etter. Bruken av EIK og støtten fra teamet bak har bidratt til å oppdra Lesja-væringene til å bli bedre betalere."

David Hoey (Innfordring) - Lesja Kommune

 
 

Vi tilpasser også kurs etter deres behov. Ta kontakt.

Praktisk bruk og strategi

La oss ta oss av innføringen av ny medarbeider, vi gir din nye medarbeider en god start med EIK. Vi tilpasser også kurs i henhold til eksisterende saksbehandlers nivå. Få kurs i effektiv bruk av EIK og arbeidsmetodikk. Vi gir deg alle de gode tipsene og triksene for å få det aller beste ut av EIK.


Rutiner og innfordrings-kultur

La oss hjelpe deg forbedre rutiner og øke effektiviteten. Kommunens innfordringskultur er viktig for å lykkes i arbeidet med innfordringen av kommunens egne pengekrav. Det innebærer utvikling av rutiner, kvalitetsikring av eksisterende rutiner og bistand til oppfølging så rutiner følges.